top of page

Ameliyatlar

Üst Gastrointestinal Sistem Ameliyatları

       Gastroözefageal Reflü Hastalığı

       Mide Kanseri Cerrahisi

       Morbid Obezite ve Metabolik Endokrin Cerrahisi

       Safra Kesesi Hastalıkları

       Pankreas Cerrahisi

Dalak Hastalıkları

Alt Gastrointestinal Sistem Cerrahisi

        Kolon-Rektum ve Anüs Hastalıkları

           Kolorektal Kanserler

           Kolon Divertiküler Hastalığı

           Perianal Bölge Hastalıkları

              Hemoroid (Konvansiyonel Cerrahi ve Lazer Hemoroid ablasyonu)

              Anal Fissür

              Anal Fistül (Lazer ile Anal Fistül Ablasyonu )

Sakrokoksigeal Pilonidal Sinüs (EPSIS, FENOL Uygulamaları ve Flep Uygulamaları)

Tiroid ve Paratiroid Cerrahisi

Meme Hastalıkları

bottom of page